Case:

Ontdek de Goudse Zomer

Klant: Ontdek de Goudse Zomer

Ontdek de Goudse Zomer is een samenwerking met Grand Canyon Events, Gemeente Gouda, Make Your Media en PONCK. Gezamenlijk willen we de stad Gouda promoten in de regio door een combinatie van online en offline acties. Dit gaat in samenwerking met diverse Goudse bedrijven. Het idee is dat we samen meer bereiken, tegen gunstige prijzen, dan wanneer iedereen de promotie los zou oppakken.

Vraag van klant
Om de stad Gouda te promoten maken we gebruik van de combinatie van online of offline om extra op te vallen en ‘herrie’ te maken. We benutten hierbij elkaars expertise en netwerk. Zo heeft Grand Canyon Events contact gehad met de Goudse bedrijven om te vragen wie er mee wil doen aan de promotie en gezorgd voor diverse promotiematerialen. Make Your Media zorgde voor een goede inkoopprijs en de coördinatie van radio-, abri’s en snelwegreclame. Gemeente Gouda verzorgde een up-to-date landingspagina met alle deelnemers en een extra promotiebudget. En PONCK was, uiteraard, verantwoordelijk voor de inzet van de online campagnes.

Het belangrijkste doel voor alle campagnes was om veelvuldig zichtbaar te zijn in de regio Gouda, om zo veel mogelijk mensen de stad te laten bezoeken.

Ontdek De Goudse Zomer
Ontdek De Goudse Zomer

Werkzaamheden PONCK

Een goede zichtbaarheid in de regio vertalen we bij de online campagnes naar zo veel mogelijk vertoningen van de advertenties aan een relevante doelgroep. De werkzaamheden hiervoor zijn onder te verdelen in:

  • Verkennen klant en doelgroep: We hebben met alle deelnemers gebeld om een goed beeld te krijgen van hun dienst of product en van wie hun doelgroep is. Hebben zij bijvoorbeeld kinderen, waar wonen ze, zijn ze geïnteresseerd in musea, sporten, koken etc.? Verder is het interessant om te weten in welke periode de deelnemende bedrijven het liefst zichtbaar willen zijn.
  • Opzet Display campagnes: Met de input van de deelnemers stelden wij Display campagnes op. We voorzien Google van een mix van koppen, beschrijvingen, afbeeldingen en een video waar Google display banners van maakt. Elke campagne krijgt een budget, looptijd en doelgroepselectie op maat mee.
  • Monitoren Display campagnes: Na het activeren van de campagnes worden deze gemonitord. Welke doelgroepen presteren goed of minder goed? Welke advertentie-onderdelen presteren niet optimaal en kunnen we verbeteren? Heeft de campagne genoeg vertoningen en zetten we het afgesproken budget goed weg?
  • Evaluatie en rapportage: Aan het einde van de looptijd maakten we een rapportage met de resultaten per deelnemer en mogelijke verbeterpunten voor een volgende samenwerking.

← Swipe naar links voor meer referenties

Resultaten

De samenwerking heeft duidelijk zijn vruchten afgeworpen, want er is veel zichtbaarheid geweest voor de stad Gouda en we hebben veel positieve reacties gehad van de deelnemende bedrijven.

Enkele highlights:

  • 4,4 miljoen vertoningen van de online campagnes
  • Groei in het aantal websitebezoekers van ruim 75%
  • Toename van de doorklikratio op de website van bijna 500%
Ontdek De Goudse Zomer
Ontdek De Goudse Zomer

Deel deze case!

Wil je meer informatie, een antwoord op je vragen over online marketing of een offerte opvragen? Drop a line.