Tienwerk

Tienwerk website

Tienwerk helpt gezinnen waarin autismeproblematiek een rol speelt. Met name de communicatie tussen partners is dikwijls een probleem. Partners communiceren vaak langs elkaar heen, omdat de vertaling van de autismeproblematiek als lastig wordt ervaren.

Oplevering website: Januari 2016

  • Grafisch ontwerp
  • Maatwerkproductie website
  • Productie en koppeling met satellietwebsite