Voor Dupree Makelaars produceren we met enige regelmaat video’s waarin we diensten onder de aandacht brengen en werken aan de zichtbaarheid en naamsbekendheid van deze makelaar.

Conceptidee

Het begint met een idee. Daar denken we graag over mee.

Script

Het idee werken we uit in een videoscript. Het script vormt de leidraad voor de opnames.

Video-opnames

PONCK verzorgt in principe alle opnames zelf. Zo blijven we nauw betrokken bij het eindresultaat.

Montage

PONCK monteert ruwe beelden tot een strakke eindmontage, inclusief audio en voice-over.