google adwords

Supersnel Meer Succes Met AdWords:
5 Praktische Tips

Heb jij het gevoel dat je te weinig uit jouw Google AdWords-campagne haalt? Je hebt waarschijnlijk gelijk. Veel AdWords-campagnes presteren verre van optimaal. Daardoor loop je onnodig veel klanten mis! Een minimale inspanning maakt in veel gevallen al een groot verschil. In deze blog geef ik je 5 praktische tips om snel meer succes met AdWords te boeken.

1. Maak je campagne specifiek met zoektypen

Zoektype Zoekterm Geactiveerd bij
Breed zoeken zwarte fiets donkere toerfiets, groene fiets kopen
Modifier voor breed zoeken +zwarte +fiets fiets met zwarte velgen, zwarte kleding voor op de fiets
Woordgroepen “zwarte fiets” zwarte fiets kopen, goedkope zwarte fiets
Exact zoekwoord [zwarte fiets] zwarte fiets, zwarte fietsen

Tijdsduur: 1 uur
Moeilijkheidsgraad: Fluitje van een cent

Je advertenties worden irrelevant als je campagne te breed staat ingesteld. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat je advertenties worden vertoond op zoekopdrachten als ‘tweedehands fiets kopen’, terwijl je uitsluitend nieuwe fietsen verkoopt. Hierdoor gaat je campagnebudget onnodig verloren.

Gebruik zoektypen om je campagne specifieker te maken. Zoektypen zijn symbolen die je aan zoekwoorden toevoegt. Met deze symbolen kun je precies aangeven welke zoekopdrachten je advertenties moeten activeren. Je kunt de onderstaande zoektypen toepassen:

Breed zoeken
Dit is het standaard zoektype dat Google hanteert. Advertenties worden weergeven wanneer iemand naar deze termen zoekt. Ook bij spelfouten, synoniemen en andere gerelateerde zoekwoorden wordt de advertentie getoond.

Modifier voor breed zoeken
Met deze modifier maak je de zoekterm specifieker. De advertentie wordt alleen vertoond als de zoekterm overeenkomt met het zoekwoord of wanneer het een ‘sterk gelijkende variant’ is. Dit zijn bijvoorbeeld spelfouten, meer- en enkelvoudsvormen en afkortingen. Synoniemen en gerelateerde zoektermen worden dus uitgesloten.

Woordgroepen
Met woordgroepen kun je een zoekterm opgeven waarin meerdere woorden in een bepaalde volgorde moeten verschijnen. Extra woorden kunnen voor of na de woordgroep komen.

Exact zoekwoord
Met exact zoeken wordt je advertentie weergegeven aan klanten die uitsluitend zoeken naar het exacte zoekwoord of naar sterk gelijkende varianten van het exacte zoekwoord. Exacte zoekwoorden zijn de meest specifieke soort. De exacte zoekterm moet worden gebruikt. De woordvolgorde kan wel anders zijn, zolang de betekenis van de zoekterm niet verandert. Als er extra woorden in de zoekopdracht voorkomen, wordt de advertentie niet vertoond.

Daarnaast is het verstandig om zoekwoorden zorgvuldig te groeperen. Vaak worden zoekwoorden in één advertentiegroep geplaatst. Maar je kunt beter niet-identieke zoekwoorden in aparte advertentiegroepen indelen. Zet de zoekwoorden ‘racefiets kopen’ en ‘toerfiets kopen’ dus in een aparte groep.

Lees hier meer over zoektypen.

2. Gebruik bodaanpassingen

Tijdsduur: 15 minuten
Moeilijkheidsgraad: Appeltje-eitje

Je campagne presteert beter als je bodaanpassingen instelt. Met bodaanpassingen bepaal je de frequentie waarmee advertenties bij doelgroepen worden vertoond.

Stel dat je campagne in Rotterdam beter presteert dan in Amsterdam, dan kun je een positieve bodaanpassing instellen voor Rotterdam, zodat je advertenties hier vaker worden vertoond. Dit maakt je campagne een stuk effectiever.

Je kunt bodaanpassingen instellen voor leeftijd, gezinsinkomen, geslacht, tijdstip, dag en apparaten. Ook is het mogelijk om negatieve bodaanpassingen te gebruiken.

3. Gebruik uitsluitingszoekwoorden

Tijdsduur: 15 minuten
Moeilijkheidsgraad: Een kind kan de was doen

In sommige gevallen loopt een advertentie beter nadat bepaalde termen zijn uitgesloten. Dit is handig als je advertentie wordt vertoond bij zoektermen die niet relevant zijn.

Je kunt deze termen vinden met het rapport ‘Zoektermen’. Dit is een vooraf gedefinieerd rapport dat je inzicht geeft in welke zoektermen je advertenties hebben geactiveerd. In dit rapport vind je vaak zoektermen die niet relevant zijn voor je bedrijf of organisatie. Het is verstandig om deze zoektermen uit te sluiten, zodat je advertenties in het vervolg niet meer op deze termen worden geactiveerd.

4. Sluit niet-winstgevende doelgroepen uit

doelgroepen uitsluiten

Tijdsduur: 15 minuten
Moeilijkheidsgraad: Met twee vingers in je neus

Je campagne presteert vaak niet even goed bij al je doelgroepen. Het kan gebeuren dat je campagne minder oplevert bij vrouwen in de leeftijdscategorie van 55-64 jaar. Misschien past jouw product of dienst niet goed bij deze doelgroep. In dit geval kun je besluiten om deze doelgroep uit te sluiten. Het campagnebudget gaat dan alleen naar de mensen die wél op je advertenties klikken. Dat is een stuk efficiënter!

5. Stel conversies in

conversies

Tijdsduur: 30 minuten
Moeilijkheidsgraad: Met je ogen dicht

Als je de conversie bijhoudt, weet je precies welke zoekwoorden commercieel interessant zijn en welke niet.

Het is verstandig om per zoekwoord te kijken wat je per klik betaalt en wat je per klik verdient. Je wilt als adverteerder natuurlijk weten of je campagne meer oplevert dan het kost. De Return on Investment (ROI) is de belangrijkste statistiek!

Voordat je een conversie kan instellen, moet je weten wat een conversie voor je bedrijf waard is. Stel dat ieder ingevuld contactformulier gemiddeld 30 euro oplevert en je betaalt 2 euro. Dan heb je 28 euro winst.

Wanneer je ziet welke zoekwoorden geen geld opleveren is het een stuk eenvoudiger om zoekwoorden uit te sluiten.

Wil jij weten hoe jouw AdWordscampagne beter kan lopen? PONCK is officieel Google Partner en helpt je graag verder.

Is Mijn Website AVG Proof? Dit Moet Je Weten

 

De AVG – binnenkort is de nieuwe wet een feit. Je hebt vast al het een en ander gehoord over de strenge regels en torenhoge boetes waarmee wordt gedreigd als je straks niet AVG Proof bent. Maar wat betekent de AVG nou echt voor jouw website? Lees verder voor de belangrijkste regels in de AVG en een aantal praktische stappen die je kunt nemen om jouw website AVG Proof te maken.

Wat is de AVG?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een nieuwe wet die per 25 mei 2018 van toepassing is. Deze wet geldt in de gehele Europese Unie en vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). In het Engels wordt de AVG ‘General Data Protection Regulation’ (GDPR) genoemd.

Met de komst van de AVG worden privacyrechten versterkt en uitgebreid. Voor organisaties betekent dit dat ze meer verantwoordelijkheden krijgen op het gebied van privacybescherming. Het is belangrijk om als organisatie goed op de hoogte te zijn van deze nieuwe verantwoordelijkheden. Boetes kunnen namelijk oplopen tot 20 miljoen euro.

Een van de belangrijkste zaken waarop je moet letten als organisatie is je website. Grote kans dat daar persoonsgegevens op een of andere manier worden verzameld. Contactformulier? Nieuwsbrief? Facebook Pixel? De AVG heeft hier wat over te zeggen!

 

 

Verzamelen van persoonsgegevens

Zomaar persoonsgegevens verzamelen en verwerken mag dus niet meer. Je mag persoonsgegevens alleen verwerken als je daarvoor een goede reden hebt. In de AVG staan 6 grondslagen waarop je dit kunt baseren.

 1. Toestemming van de gebruiker
 2. Vitale belangen
 3. Wettelijke verplichting
 4. Uitvoering overeenkomst
 5. Algemeen belang
 6. Gerechtvaardigd belang

Nummer 1 en 4 zijn hoogstwaarschijnlijk het meest toepasbaar op je website. Daar zoomen we hier op in.

Toestemming van de gebruiker

De AVG dicteert niet hoe organisaties precies om toestemming moeten vragen, maar er worden wel enkele eisen gesteld.

 • Toestemming moet vrijelijk worden gegeven, een persoon mag dus niet onder druk worden gezet om persoonsgegevens op te geven. Denk bijvoorbeeld aan machtsverhoudingen tussen een werkgever en werknemer.
 • Je mag mensen niet misleiden om aan persoonsgegevens te komen. Het vooraf aangevinkte vakje met minuscule tekst waarmee je toestemming geeft, mag onder de AVG niet. Het moet voor bezoekers van je website duidelijk zijn dat ze toestemming geven. Die keuze moeten ze bewust maken.
 • Je informeert mensen over het gebruik van de persoonsgegevens die je van ze vraagt. Hieronder valt de identiteit van je organisatie, het doel waarmee je persoonsgegevens verzamelt, welke persoonsgegevens worden verzameld en gebruikt, en hoe mensen hun toestemming kunnen intrekken.

Wat betekent dat voor je website? Zorg dat er altijd expliciet toestemming wordt gegeven voordat gegevens kunnen worden verzonden. Het is belangrijk dat mensen precies weten waar ze toestemming voor geven. De toestemming die wordt gegeven, geldt alleen voor een specifiek doel. Dit doel mag later niet veranderen.

Uitvoering overeenkomst

Deze grondslag geldt wanneer je een overeenkomst hebt met iemand waarvoor het verwerken van diens persoonsgegevens noodzakelijk is.

Wanneer je iets verkoopt in een webshop, mag je de adresgegevens van de koper gebruiken om het product te laten bezorgen. De verkoop is de overeenkomst. Dezelfde adresgegevens gebruiken voor andere doeleinden? Dat mag alleen als je daar expliciet toestemming voor krijgt. Het doel van de persoonsgegevens mag niet veranderen nadat toestemming is gegeven.

Meer weten over alle grondslagen? Hier kun je er alles over lezen.

Verschillende soorten persoonsgegevens

De zes grondslagen gelden alleen bij het verwerken van gewone persoonsgegevens. Onder de AVG worden nog twee andere typen persoonsgegevens onderscheiden:

Bijzondere en strafrechtelijke gegevens.

Het verwerken van deze persoonsgegevens is verboden, tenzij beroep wordt gedaan op een specifieke wettelijke uitzondering.

Bijzondere gegevens

De AVG ziet bepaalde persoonsgegevens als ‘bijzonder gevoelig’. De volgende gegevens krijgen extra bescherming:

 • Persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst blijkt
 • Persoonsgegevens waaruit politieke opvattingen blijken
 • Persoonsgegevens waaruit religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen blijken
 • Persoonsgegevens waaruit het lidmaatschap van een vakvereniging blijkt
 • Gegevens over gezondheid
 • Gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid
 • Genetische gegevens
 • Biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon.

Voor het verwerken van deze gegevens gelden speciale regels.

Strafrechtelijke gegevens

Strafrechtelijke persoonsgegevens hebben te maken met strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten. Dit zijn gegevens waaruit blijkt dat een persoon een strafbaar feit heeft gepleegd.

Deze gegevens mogen niet worden verwerkt tenzij sprake is van een wettelijke uitzondering én de situatie valt onder een van de zes grondslagen voor normale persoonsgegevens.

 

 

 Gegevens van kinderen

Onder de AVG mogen de gegevens van kinderen nog steeds verwerkt worden. Personen onder de 16 jaar krijgen wel extra bescherming van de AVG.

Verwerken van persoonsgegevens van kinderen onder de 16 jaar mag alleen als ouders daar toestemming voor geven. Dit geldt bijvoorbeeld wanneer de gegevens worden gebruikt voor marketingdoeleinden of voor het maken van gebruikersprofielen.

Je bent als organisatie verplicht om een redelijke hoeveelheid moeite te doen om te checken dat de toestemming is gegeven door een bevoegde persoon. Het kan voorkomen dat de Autoriteit Persoonsgegevens je vraagt om aan te tonen dat je de moeite hebt gedaan.

Gegevens kinderen privacy online

Verantwoordingsplicht

De AVG legt een grote verantwoordelijkheid bij organisaties. Het is aan de organisatie om aan te kunnen tonen dat ze aan de privacyregels voldoen. De Autoriteit Persoonsgegevens kan je vragen om te bewijzen dat je aan de regels voldoet.

De AVG noemt een paar concrete maatregelen. Als organisatie ben je verplicht je hier aan te houden.

 • Je moet een register van verwerkingsactiviteiten bijhouden.
 • Verzamel je gegevens met een hoog privacyrisico? Je moet een Data Protection Impact Assessment  (DPIA) uitvoeren. Hierover straks meer.
 • Houd een register bij van datalekken die zijn voorgekomen.
 • Je kunt aantonen dat betrokkenen toestemming hebben gegeven voor de verwerking van hun persoonsgegevens.
 • Stelt je organisatie geen Functionaris voor gegevensbescherming aan? Je moet kunnen onderbouwen waarom deze keuze is gemaakt.

Verder geeft de Autoriteit Persoonsgegevens enkele vrijwillige maatregelen. Deze helpen je om aan de toezichthouder te laten zien dat je aan de eisen van de AVG voldoet.

 • Maak / hanteer een gedragscode binnen een branche of sector. Deze kun je goed laten keuren door de Autoriteit Persoonsgegevens.
 • Behaal relevante certificaten.
 • Maak / hanteer een specifiek ICT-beveiligingsbeleid.
 • Leg verantwoording af over de verwerking van persoonsgegevens in het jaarverslag.

Functionaris Gegevensbescherming

Data Protection Impact Assessment

Wanneer het verwerken van gegevens een hoog pricacyrisico veroorzaakt, moeten organisaties onder de AVG een Data Protection Impact Assessment (DPIA) uitvoeren. In de Nederlandse vertaling van de AVG wordt de term ‘gegevensbeschermingseffectbeoordeling’ hiervoor gebruikt.

Er is sowieso sprake van een hoog privacyrisico in de volgende gevallen:

 • Je organisatie evalueert persoonlijke informatie systematisch en uitvoerig
 • Je organisatie verwerkt bijzondere persoonsgegevens op grote schaal
 • Je organisatie volgt mensen op grote schaal in een publiek toegankelijk gebied. Bijvoorbeeld met cameratoezicht.

Organisaties moeten zelf bepalen of ze een DPIA dienen uit te voeren.

Wat moet er precies in? De beroepsorganisatie van IT-auditors heeft een uitvoerig document opgesteld met richtlijnen voor een DPIA. In dit document staat onder andere een lange vragenlijst

Zo word je AVG Proof: praktische aandachtspunten voor je website

Toestemming

Gegevens verzamelen? Zorg dat mensen eerst toestemming moeten geven. Bijvoorbeeld door een vakje aan te kruisen waarmee ze expliciet toestemming geven voor het verwerken van de persoonsgegevens voor bepaalde doelen. Je moet kunnen aantonen dat deze toestemming is gegeven.

Privacyverklaring

Zorg dat een heldere privacyverklaring op je website staat. Deze moet makkelijk te vinden zijn voor je bezoekers.

In de verklaring moet een aantal elementen naar voren komen:

 • De identiteit van je bedrijf
 • Doeleinden en rechtsgronden voor de verwerking
 • Als verwerken van persoonsgegevens wettelijk of contractueel noodzakelijk is: de gevolgen van het niet verstrekken van persoonsgegevens
 • Duur van de opslag: hoe lang worden gegevens bewaard?
 • Recht op inzage, rectificatie of wissen van de persoonsgegevens
 • Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Lees hier meer over het opstellen van een privacyverklaring.

Cookiebanner

Gebruik je tracking-cookies om informatie over je bezoekers te verzamelen? Dan is een cookiebanner verplicht. Zorg dat gegevens van bezoekers alleen worden verzameld nadat ze hier expliciet toestemming voor geven.

Cookiebanner-voorbeeld

 

SSL

Https is al een tijd de standaard. Websites met https hebben een SSL-certificaat en bezoekers zijn er zeker van dat de verbinding is beveiligd. Onder de AVG is het verplicht om een beveiligde verbinding te gebruiken bij het verzamelen van persoonsgegevens. Ben je nog niet over? Doe het dan snel.

Google Analytics

Gebruik je Google analytics om statistieken van je website te verzamelen? Je moet dan een paar stappen nemen om aan de AVG te voldoen. Je moet ten eerste de geüpdatete voorwaarden voor gegevensbewerking accepteren. Ook moet je zorgen dat je de data niet deelt. Ten slotte raden we aan om IP-adressen te anonimiseren. Deze instellingen kunnen alleen door een beheerder worden gewijzigd.

Gebruik je andere plugins op je website waarmee gegevens worden verstuurd naar derde partijen? Zorg dat deze partijen zich ook aan de regels van de AVG houden. Jij bent verantwoordelijk voor de data die worden verstuurd.

Check je website met de AVG-Website Check

Met de AVG Website Check van PONCK kun je eenvoudig een check uitvoeren op je website. Deze tool scant je website op zoek naar overtredingen. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar alle formulieren op de website, zit er een checkbox bij waarmee mensen toestemming geven voor de verwerking van gegevens? Worden er trackingscripts van derde partijen gebruikt voordat daar toestemming toe is gegeven? Staat er een privacybeleid op de website? Check je website direct door op de button hieronder te klikken of ga direct naar AVG Support. 

 

 

Zoekmachine Liquidatie: “Steeds Meer Mensen Willen Onvindbaar Zijn Op Internet”

Online marketingbureau PONCK introduceert een nieuwe dienst voor klanten: Zoekmachine Liquidatie. Het Goudse internetbureau gaat klanten helpen die juist NIET meer vindbaar willen zijn op internet.

“We krijgen deze vraag de laatste maanden steeds vaker,’ aldus Wim Glas, een van de oprichters van PONCK. “Met name particulieren, maar ook bedrijven melden zich in toenemende mate met de vraag of we hen willen helpen om hun sporen op het internet te verwijderen.”

Volledig onvindbaar

Redenen om niet meer vindbaar te zijn, lopen uiteen. Glas: “Het zijn zeker niet alleen de voor de hand liggende verzoeken, zoals het verwijderen van persoonsgegevens, compromitterende foto’s of gevoelige betaalinformatie die op het internet rondslingeren. We hebben de afgelopen maanden tientallen verzoeken gekregen van mensen die volledig onvindbaar gemaakt willen worden op internet. En dat is geen gemakkelijke opgave als ze de afgelopen jaren er juist alles aan hebben gedaan om hun leven via social media en andere kanalen wereldkundig te maken.

Slimme software

PONCK ontwikkelde een slim softwareprogramma – ERASE – waarmee het internet wordt afgestruind op zoek naar alle relevante informatie rondom een persoon of bedrijf. Daarbij worden ook gelieerde bedrijven of personen tot in de derde lijn grondig doorzocht. Verzamelde relevante data worden vervolgens bij zoekmachines aangemeld op basis van het recht om vergeten te worden, een dienst die Google al in 2014 introduceerde.

Wildvreemden

Glas spreekt van een trend. Er is een groeiende groep internetgebruikers die zich lijkt af te keren van de online wereld en daarmee ook zijn of haar digital footprint wil uitwissen. “Je wilt niet weten wat mensen op internet achterlaten. Van wildvreemden kun je meer te weten komen dan van je eigen partner. Daar kun je weleens spijt van krijgen. Er is een groeiend verlangen naar anonimiteit.”

Algoritmen

Zoekmachine Liquidatie is een directe tegenhanger van Zoekmachine Optimalisatie, een tak van sport waar PONCK al jaren in bedreven is. “We hebben altijd te maken gehad met klanten die juist een zo hoog mogelijke positie willen scoren in zoekmachines zoals Google,” aldus Glas. Dat we nu mensen aan de lijn krijgen die juist niet meer vindbaar willen zijn, is een nieuw fenomeen. Maar met onze kennis van het internet en zoekmachinealgoritmen is het wel een oplossing die we goed kunnen aanbieden. Ik verwacht dat dit de komende jaren een enorme vlucht gaat nemen.”

Naar De Knoppen: Zo Maak Je De perfecte CTA’s Voor Jouw Website!

De Call To Action – of CTA – is cruciaal voor het succes van je website. Je kunt CTA’s strategisch inzetten om verkoop te boosten of inschrijvingen te genereren voor je nieuwsbrief. In dit artikel leg ik uit hoe je de perfecte CTA creëert in de context van jouw onderneming of industrie. Ook geef ik je concrete tips waarmee je meteen aan de slag kunt.

De effectiviteit van een button is sterk afhankelijk van de context. Met context bedoel ik hier: hoe ziet de rest van het platform eruit? Wie is de doelgroep en wat is hun verwachtingspatroon?

Voorbeeld.

Als je op Google zoekt naar advies over welke kleur je CTA’s optimaal doet converteren, kom je een hooiberg van onderzoeken tegen. In veel van deze onderzoeken lees je wat het effect is van kleur op de menselijke psyche.

Rood of blauw?

Helaas spreken deze onderzoeken elkaar vaak tegen. Zo zou volgens het ene onderzoek de kleur rood de eetlust een boost geven, terwijl het andere onderzoek beweert dat mensen juist negatief staan tegenover de kleur rood als ze mogen kiezen tussen rood en blauw.

Op internet zwerven talloze infographics rond die menselijke associaties verbinden aan kleuren. Geel staat vaak voor optimisme, blauw wekt vertrouwen, etc. Echter zijn dit soort associaties in grote mate afhankelijk van zaken als geslacht, cultuur, etc.

Wat doet kleur dus voor je CTA’s? Dat is volledig context-afhankelijk. Belangrijk is dus om jouw CTA’s op de juiste wijze in jouw unieke content te plaatsen. Maar hoe pak je dat aan?

Grote knoppen

Een van de meest voor de hand liggende mogelijkheden om een CTA op te laten vallen, is het formaat. Als je een hele grote knop op je website plaatst, is de kans groot dat je bezoeker hem ziet en uiteindelijk gaat klikken.

Houd wel in de gaten dat grote knoppen ook een keerzijde hebben: namelijk dat ze de visuele hiërarchie kunnen verstoren als je er iets te enthousiast mee strooit.

Conversiekilling

Kies dus heel bewust welke knoppen het belangrijkst zijn, maak daar je primaire CTA’s van en maak die eventueel wat groter dan de rest.

Verder is het belangrijk dat je rekening houdt met de aanbevolen grootte van buttons in het algemeen. Niets is zo conversiekilling als om op een minuscuul linkje te moeten klikken of tikken!

Maak het de bezoeker makkelijk op alle apparaten: Smashing Magazine heeft hier een heel overzichtelijk artikel over. Ook kun je kijken naar de guidelines van Apple, Material Design en andere veelgebruikte design systemen.

Bepaal de positie

De plek waar je buttons neerzet, bepaalt de vindbaarheid van de actie die je de bezoeker aanbeveelt. Als je ze op een onbenullige plek zet, vallen al je weloverwogen keuzes wat betreft kleur en formaat in het water!

Om te kunnen begrijpen waarom positionering zo’n groot effect heeft, geef ik je enkele voorbeelden van hoe mensen websites scannen.

Verleidingen

Als je weet hoe mensen websites scannen, kun je er op inspelen en op de juiste plekken verleidingen plaatsen. Voor bronnen over dit soort vraagstukken verwijs ik je graag naar de Nielsen Norman Group. In enkele van hun onderzoeken bleek dat mensen scannen in verschillende soorten patronen – afhankelijk van het type content.

Bron: Tutsplus

Z-patroon

Een Z-patroon is een patroon dat vaak voorkomt op sites waar niet heel erg veel tekst op staat, en waar vaak weinig gescrold hoeft te worden.

Min of meer alle informatie is dus zichtbaar op je scherm. De bezoeker kijkt eerst links bovenin, waar hij belangrijke informatie verwacht, en beweegt dan naar rechts, schuin naar beneden naar links, en weer naar rechts.

Op een Z-patroon kun je dus inspelen door de meest belangrijke informatie bovenin te plaatsen, wellicht met een titel en een CTA links.

Bron: Nielsen Norman Group

F-patroon

Een F-patroon wordt vaak aangetroffen op een ander soort sites: dit zijn vaak sites met veel tekst. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een blog of een nieuwswebsite.

De bezoeker gaat in een horizontale beweging van de linker- naar de rechterkant en herhaalt dit nadat hij een klein stukje naar beneden heeft gescrold. Vervolgens beweegt hij verder naar beneden om te kijken naar kernwoorden en buttons.

Voor een F-patroon is het een goed idee om te letten op CTA’s aan de boven- en onderkant van de site, en in het midden: voornamelijk als er niet heel veel andere navigatie-elementen worden geplaatst.

De impact van microcopy

Microcopy klinkt heel klein en lief, maar kan een enorme impact hebben op hoe duidelijk je buttons zijn voor de bezoekers van je website. Tijd om die eens serieus onder handen te nemen dus!

Met microcopy bedoel ik de kleine teksten op een website die dienen als een soort hints voor je bezoeker. Hier vallen dus niet alleen buttons onder, maar ook bijvoorbeeld error-meldingen en productbeschrijvingen.

In het geval van CTA’s is het belangrijk dat de microcopy je precies vertelt wat je kunt verwachten als je erop klikt.

Is het een knop die zorgt dat je een mailtje kan sturen? Zet er dan in ‘E-mail ons’. Is het een knop die zorgt dat je een evenement in je agenda kan zetten? Zet er dan in ‘Toevoegen aan agenda’. Zorg dat er geen enkele twijfel is bij je bezoeker. Dat brengt jou meer klanten of leads.

Kies de perfecte kleur… voor jou

Nog even over kleur. Het is niet zo dat kleur niks uitmaakt voor de perfecte CTA. Maar blauw is niet per se beter dan rood.

Misschien valt een blauwe CTA wel veel beter op op jouw website dan een rode en presteert deze daardoor beter!

Onderzoek toont ook aan dat een eye catching CTA veel beter converteert dan een CTA met laag contrast.

Zie je? Als de tekst bijna wegvalt tegen de kleur van de button, of de button wegvalt op de achtergrond, werkt dit niet fijn. Dit kan dus ook gevolgen hebben voor jou, als het op je branding aankomt.

Contrast

Als jouw website grotendeels geel is, moet je dus niet precies die kleur voor de buttons gebruiken. Een andere, contrasterende kleur, werkt dan veel beter.

Let bij het kiezen van de contrasterende kleur op je eigen merkidentiteit: de kleur voor je buttons moet wel geloofwaardig zijn voor je klant.

Het komt in het algemeen niet erg logisch over als jij je specialiseert in scheerapparaten voor mannen en je merkidentiteit is masculien, maar je knoppen zijn babyroze.

Wees consequent

Pas deze tips consequent toe op alle CTA’s op je site. De kracht van consequent zijn, is juist dat je een verwachtingspatroon schept, waar je bezoeker weer heel blij van wordt.

Stel: jij bent inconsequent met de kleur van je buttons en gebruikt grofweg vijf verschillende kleuren voor functioneel gelijke buttons, dan communiceer je eigenlijk tegen je bezoeker dat al die buttons van elkaar verschillen en raakt de bezoeker in de war.

Ook kan kleur bijvoorbeeld helpen om aan de bezoeker van je site te communiceren dat er een actie verbonden is aan een element. Bijvoorbeeld: alle knoppen en linkjes zijn rood.

Verwarring

Dat betekent dat als ik ik naar een nieuwe pagina ga als ik erop klik. Op het moment dat je elementen waaraan geen actie verbonden is ook rood zijn, zaai je meteen verwarring. Niet doen dus.

Ik hoop dat je met deze tips aan de slag kunt om je eigen site gebruiksvriendelijker te maken, zodat je net even die extra boost in conversie gaat voelen.

Elke site en elke business is echter weer anders, dus misschien heb jij wel een heel specifieke uitdaging waarvoor het antwoord er hier niet tussen staat. Aarzel niet om contact met ons op te nemen!


Anna Lena van IerselAnna Lena is Interaction Designer bij PONCK. Ze combineert diepgaande kennis van UX met Visual Design. Dat levert aansprekende ontwerpen op die gebruiksvriendelijke zijn en goed converteren.

meertalige website

Meertalige Website? Dit Is Wat Je Moet Weten!

Jouw bedrijf is klaar voor de volgende stap. Het is tijd om de grens over te gaan en internationale aansluiting te zoeken. Dat is geweldig nieuws, maar er komt veel bij kijken. Denk bijvoorbeeld aan de meertaligheid van de website – een project dat je niet moet onderschatten.

Om een website in meerdere talen aan te bieden is een goede voorbereiding cruciaal. Hoe pak je het aan en waar moet je op letten? Ik zet de belangrijkste aandachtspunten voor je op een rij.

Analyseer de organisatie

Hoe definieer jij je organisatie? Is er sprake van een kleine onderneming met één hoofdvestiging in Nederland? Opent de organisatie meerdere mondiale dependances? Hebben de internationale takken van je bedrijf eigen specialisaties of is alles in elk land uniform?
De antwoorden op deze vragen bepalen de consequenties voor de technische en functionele realisatie van de meertalige website.

Ander taalgebied

Het is vaak niet nodig om de website in zijn geheel over te zetten naar een andere taal. Bepaalde zaken of onderwerpen spelen misschien helemaal niet in een ander taalgebied.

Denk er goed over na, anders doe je veel overbodig werk. Vergeet niet dat de vertalingen in de toekomst ook moeten worden geüpdatet wanneer wijzigingen in de originele taal worden doorgevoerd. Het wordt al snel een hele klus om alles bij te houden. Daarom is het belangrijk om de vertalingen te beperken waar mogelijk.

Bepaal het doel

Denk na over je doel voordat je de website gaat vertalen. Wil je anderstalige bezoekers bedienen door informatie in hun eigen taal te geven? Of wil je beter gevonden worden via buitenlandse zoekmachines? Deze verschillende doelen vragen om een andere aanpak.

Service of vindbaarheid?

Ligt het accent op service en niet op vindbaarheid? Dan kan met afgemeten inspanningen de meertalige website worden gerealiseerd. Vaak wordt een Engelse versie van de belangrijkste pagina’s toegevoegd. Een landenextensie in de url kan de vertaling van de oorspronkelijke tekst onderscheiden. Bezoekers lezen op website.nl/fr alles wat ze over je organisatie willen weten… in het Frans.

Is vindbaarheid de belangrijkste overweging? Dan is een grondigere aanpak noodzakelijk. De website moet niet alleen aan de buitenkant worden aangepast, ook de basisstructuur moet op de schop. Een simpele extensie is niet voldoende, er moeten buitenlandse domeinen worden ingezet. Zo weet je dat google.fr jouw website.fr straks goed weet te vinden.

Lever je producten of diensten?

Het vertalen van producten is doorgaans veelomvattender dan de vertaling van dienstenpagina’s. Zeker als je organisatie een webwinkel heeft, is het heel belangrijk dat productinformatie grondig wordt vertaald. Een website die oppervlakkig wordt aangepakt kan door zoekmachines moeilijker gevonden worden. Zorg daarom dat alles onder de motorkap in orde is.

Titels, specificaties, categorieën

Vraag na bij de leverancier van je CMS hoe je de vertaling moet doorvoeren. Zorg dat de vertaler hiervan op de hoogte is en dat alle aspecten van je productpagina’s goed worden vertaald. Denk niet alleen aan de productomschrijvingen, maar ook aan de titels, specificaties en categorieën.

Vergeet niet de persoon die verantwoordelijk is voor het bijhouden van het productbestand te betrekken. Wanneer nieuwe producten worden toegevoegd zal ook gelijk een vertaling moeten worden gemaakt.

News, nouvelles, nachrichten

We proudly present our new website!” Date: January 1st 2013!

Het gebeurt te vaak. Een mooie website met oud nieuws. De meertalige website is in 2013 piekfijn opgeleverd. Alles zag er keurig uit en was netjes vertaald. Er is helaas geen rekening gehouden met de dynamische content op de website. Nieuwtjes worden niet vertaald en zijn op de Engelstalige website niet te vinden. Slordig!

Dynamische content

Besef van te voren dat het veel werk is om dynamische content te vertalen. Wil je nieuwsberichten in het Engels laten zien? Weet waar je aan begint. Voor iedere Nederlandstalige update moet een Engelse vertaling worden gemaakt. Dit geldt ook voor agendapagina’s, aanbiedingen, wijzigingen in productaanbod en meer.

Maak een duidelijke sitemap en ga na hoeveel dynamische content er op je website staat. Moet alles worden vertaald? Hoeveel werk is dat, ook in de toekomst?

Een meertalige website kan veel opleveren, maar heeft ook de nodige voeten in de aarde. Denk vooraf goed na over de vorm die het best past bij je organisatie, maar houd rekening met de omvang van het project. Hoeveel werk is het om alles bij te houden? Hoe ga je dat de komende jaren doen? Een duidelijk en uitvoerbaar plan is altijd de eerste stap.

Juf Ank glimlach

6 Signalen Dat Een Webwinkel Zo Nep Is Als De Glimlach Van Juf Ank

Juf Ank glimlach

Het aantal nepwebwinkels is vorig jaar EXTREEM toegenomen. In 2017 kwam de politie 438 keer in actie tegen frauduleuze verkoopwebsites. Er werden 38.000 (!) aangiftes gedaan. Hamvraag: hoe herken je zo’n valse webshop nou eigenlijk?

Een fake webshop lijkt vaak als twee druppels water op een echte webwinkel. Met een beetje pech heb je niet eens in de gaten dat je in een virtuele valkuil bent gelopen. Het belangrijkste verschil met een echte webwinkel: na betaling ontvang je niks, noppes, nada. En als je iets te scheutig bent geweest met de gegevens van je creditcard, wordt die ook nog geplunderd.

Grote vraag is dus: hoe herken je een valse webshop? Wij geven je een overzicht van 6 signalen die wijzen op een malafide website.

1. Let op de domeinnaam

Grote, bekende winkelketens wekken vertrouwen. En van vertrouwen maken criminelen dolgraag misbruik. Daar zijn ze immers crimineel voor. Ze lanceren websites die qua naamgeving en uiterlijk nauwelijks te onderscheiden zijn van de echte website.

Denk aan Bcc-web.com of Mediamarkt-actie.nl.

BCC nep webshop

Als je koopgeil over het internet scheert en op zo’n website belandt, heb je in eerste instantie geen benul. Niet van echt te onderscheiden. Je kunt ook gewoon producten bestellen en doorloopt moeiteloos de volledige bestelprocedure. Maar eenmaal betaald, is je geld foetsie en kun je fluiten naar je product.

Marktplaats

Check daarom altijd de domeinnaam van de website die je bezoekt. Bij afgeleide webadressen (-aanbieding, -actie, -korting, -plaatsnaam) moet je alert zijn. Veel verkeer op zulke websites wordt gegenereerd via advertenties op online handelsplaatsen à la Marktplaats.

Daar word je gelokt met scherpe aanbiedingen zodat je snel geneigd bent door te klikken naar de valse webshop. Marktplaats doet er natuurlijk van alles aan om deze oplichters te snel af te zijn, maar bij dit kat-en-muisspel glipt er weleens eentje tussendoor. Wakker blijven dus. En beheers die gretigheid.

2. Check de prijs

Nepwebwinkels leveren vaak populaire artikelen waar veel vraag naar is. Denk aan elektronica, reizen, kleding, tickets, etc. Opvallend verschil: de prijs is vaak wel errug scherp. Een aanbieding die eigenlijk te mooi is om waar te zijn, is dat meestal ook.

Denk je een superdeal te hebben met die 17-daagse rondreis voor 6 personen door Peru voor € 2995,- incl. vlucht, huurauto en verblijf, blijkt je geld een enkele reis naar de Russische binnenlanden te hebben gemaakt. Of God weet waar.

opgelicht vakantie boeken

 

3. Check dubbelcheck keurmerken

Betrouwbare webwinkels dragen vaak het Keurmerk Thuiswinkel Waarborg. Onbetrouwbare webwinkels ook.

Thuiswinkel_Waarborg-Keurmerk

Een gekopieerd keurmerk. Zo makkelijk is het.

Zulke logootjes worden simpelweg gekopieerd en kun je dus niet blind vertrouwen. Check daarom de ledenlijst en certificaten op de website van Thuiswinkel Waarborg als je 100% zeker wilt weten dat je met een betrouwbare partij te maken hebt.

4. SSL-certificaat

Wie zijn webshop serieus neemt en vertrouwen wil uitstralen, beveiligt zijn webshop met een SSL-certificaat. Je herkent een beveiligde webshop met een SSL-certificaat aan het slotje dat voor het webadres staat. Ook begint het webadres met https://…  in plaats van http://…

Dat is dus een goede aanwijzing dat je op een veilige website bent terechtgekomen, maar nog geen garantie. Het ene SSL-certificaat is namelijk het andere niet. Alleen bij de meer uitgebreide SSL-certificaten heeft een controle van de bedrijfsgegevens en de domeinnaamhouder plaatsgevonden. Wordt de bedrijfsnaam in het groen weergegeven en is deze voorzien van een ‘slotje’? Dan kun je er vanuit gaan dat je op een betrouwbare website bent beland.

5. Zoek naar reviews op internet

Mensen delen hun ervaringen met webshops graag op het internet. Goede ervaringen, maar zeker ook slechte ervaringen. Die delen mensen het liefst. Check dus de reviews die een webshop heeft. Gerenommeerde webshops zijn vaak aangesloten bij platforms als Trustpilot, Kiyoh of Kieskeurig.nl.

reviews op internet

6. Controleer KvK- of btw-nummer

Kijk op de website of er een KvK-nummer en btw-nummer zijn en lees de voorwaarden over levering, betaling, retourneren, etc. Ontbreken dergelijke gegevens, vraag je dan af of het verstandig is om daar je product te kopen. Je kunt het KvK-nummer controleren via de website van de Kamer van Koophandel. Verifieer ook  het btw-nummer als je twijfelt aan de echtheid van een webshop.

Happy shopping!

 


Nepwebshop gezien? Laat het ons weten!

Heb je zelf een webshop en wil je de uitstraling en veiligheid van je webwinkel verbeteren? Wij helpen je graag. Neem gerust contact  met ons op.

 

UX en SEO_ twee disciplines die je site maken of breken

UX & SEO: Twee Disciplines Die Jouw Website Maken (Of Breken!)

UX en SEO_ twee disciplines die je site maken of breken
At the end of the day wil iedereen hetzelfde. Tenminste, als het op websites aankomt: de juiste bezoekers aantrekken en hen verleiden tot een bepaalde actie. Bijvoorbeeld een aankoop, het invullen van een contactformulier of de download van een whitepaper. Zoekmachineoptimalisatie (SEO) en User Experience (UX) zijn daarbij belangrijke elementen die elkaar geweldig kunnen versterken.

Een weloverwogen User Experience is bepalend voor de manier waarop een bezoeker de website beleeft. Het vraagt meer dan simpelweg een website die werkt.

Met een uitgekiende UX leid je je bezoeker intuïtief door de website en zorg je voor de gewenste conversie. Jouw doelgroep moet immers snel geïnteresseerd raken en verleid worden om tot slot niets anders te willen dan jouw product of dienst.

Zoekmachines zijn ‘technisch inspecteurs’

 

Weinig romantisch

In de beleving van velen zijn UX en SEO niet direct potentiële best friends. Zoekmachines zijn ‘technisch inspecteurs’. Ze kijken naar elementen op je website als content, alt-teksten van afbeeldingen, header tags en andere weinig romantische elementen.

UX gaat meer over het ondersteunen van de bezoeker, door de opzet, bewegwijzering en de juiste interacties. Alle elementen op de website ondersteunen één gemeenschappelijk doel: de gebruiker te helpen een gewenste actie uit te voeren.

Dus waar komen SEO en UX elkaar tegen? En hoe kunnen ze elkaar versterken en bijdragen aan een website die op alle fronten goed presteert?

Driehoeksverhouding

Bij de ontwikkeling van een website ligt de bal vaak in eerste instantie bij designers en ontwikkelaars. Zij dragen de verantwoordelijkheid om met behulp van ontwerp en techniek de boodschap van de opdrachtgever zo goed mogelijk over te dragen.

 

Content en SEO hobbelen vaak achter UX en techniek aan

 

Content en SEO hobbelen er vaak achteraan, terwijl die elementen de cruciale onderdelen vormen voor vindbaarheid in zoekmachines. Bovendien vormt content de boodschap, de inhoud: de kern. Daarmee is content dus ook onlosmakelijk verbonden met UX.

Om tot een uitgebalanceerd eindresultaat te komen, is het key dat alle disciplines binnen een team vanaf het prille begin betrokken zijn bij de ontwikkeling van een nieuwe website. Zij zullen samen moeten bepalen hoe de diverse website-elementen zich tot elkaar gaan verhouden.

Win vertrouwen

De ontwikkeling van een website begint met vragen als: Welk doel dient de website? Welke structuur kunnen we het beste gebruiken om de bezoeker zo goed mogelijk te bedienen? Wat doen we met foto’s, graphics, tekst, video, etc.? Zijn er technische beperkingen?

 

Zichtbaarheid in zoekmachines is geen garantie voor conversie en tevreden bezoekers

 

UX en SEO trekken in dat opzicht al in een vroeg stadium samen op en zullen elkaar versterken. SEO moet ervoor zorgen dat bezoekers op de website terechtkomen. Maar vindbaarheid en zichtbaarheid in zoekmachines zijn geen garantie voor conversie en tevreden bezoekers.

Daar komt UX om de hoek kijken. Werkt de site goed? Biedt de website voldoende achtergrondinformatie? Wekt de website voldoende vertrouwen? Kunnen bezoekers gewenste informatie eenvoudig vinden? Hoe kunnen we deze mensen bedienen na conversie? Kortom: biedt de website het ultieme antwoord op de use case van de gebruiker?

Sta open voor feedback

Een bestaande website kan prima vindbaar zijn, maar vanwege slechte functionaliteit geen enkele conversie opleveren. Soms is niet direct duidelijk wat daarvoor de oorzaak is. Ga daarom het gesprek aan met je doelgroep. Vraag klanten, collega’s en vrienden om je website te evalueren. Wat vinden zij dat er beter zou kunnen?

 

Maak je bedrijf persoonlijk, menselijk. Schrijf blogs, gebruik video

 

Een website (en dus je bedrijf) wint ook sterk aan vertrouwen als je de mensen achter jouw merk in beeld brengt. Laat gezichten zien. Voeg korte bio’s toe. Maak je bedrijf persoonlijk, menselijk. Schrijf blogs, gebruik video. Het zijn mensen die je website bezoeken. En mensen willen contact met andere mensen. Zorg dus dat jouw website voor mensen is ingericht.

Zet bezoekers in beweging

Ook belangrijk: enthousiasmeer. Zet in beweging. Zorg dus dat calls to action niet ontbreken. En, wees consistent. Niets is zo vervelend als een onsamenhangend verhaal dat nergens heen gaat. Zorg dus dat je je constant bewust bent van het doel dat je najaagt. Zo kun je bezoekers beter van dienst zijn en ze omtoveren tot blije klanten en ambassadeurs van jouw merk en bedrijf.

UX en SEO draaien beide om mensen en de use cases die bij hen passen. Ze zijn ondersteunend voor andere delen van de klantbeleving – off site en on site – en ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Als je SEO in orde is, draagt dat bij aan de tevredenheid van je bezoeker: die kan immers makkelijker vinden wat hij zoekt. Een goede User Experience verhoogt de tijd die bezoekers doorbrengen op je website (Dwell Time) en heeft daarmee weer een gunstig effect op SEO.

Zorg dus dat beide goed zijn ingericht voor een optimaal resultaat.

Nieuwsgierig hoe wij je hiermee kunnen helpen? Neem contact op!

5 redenen om animatievideo's in te zetten voor je bedrijf

5 Onweerstaanbare Redenen Om Animatievideo’s In Te Zetten Voor Jouw Bedrijf

Hoeveel video bekijk jij dagelijks op internet? Waarschijnlijk best veel. Het aandeel van videocontent groeit dan ook als kool. Facebook verwacht dat binnen enkele jaren 70 procent van alle content op het platform bestaat uit video.

Video is booming – dat is duidelijk. Sommige onderzoeken voorspellen zelfs dat 80 procent van al het internetverkeer in 2019 video zal zijn. Als bedrijf is de inzet van video dan ook een uitstekende manier om jezelf of je producten/diensten te presenteren.

Maar de productie van video is toch duur? Dat valt heel erg mee. Zeker als je kiest voor animatievideo.

Animatievideo: aantrekkelijk en voordelig

Animatievideo’s zijn een aantrekkelijke en relatief voordelige manier om met bewegende beelden een verhaal te vertellen. Je hebt geen acteurs nodig, geen camera’s en geen locatie. Hierdoor worden animatievideo’s ook bereikbaar voor bedrijven met een beperkt budget.

Animatievideo’s hebben tal van voordelen die het extra interessant maken om ze in te zetten voor jouw bedrijf.

We zetten vijf voordelen op een rij:

 1. Video is breed inzetbaar

Video laat zich gemakkelijk verspreiden en wordt gedragen door veel platforms. Plaats jouw animatievideo dus niet alleen op je eigen website, maar denk ook aan verspreiding via YouTube, Facebook en LinkedIn.

Ook offline kan jouw video je veel opleveren. Met een animatie in PowerPoint maak je een geweldige eerste indruk. Een video is breed inzetbaar, een fijne ijsbreker en vaak een prima alternatief voor die elevator pitch waar je tegenop ziet.

In een animatievideo is het ook eenvoudig om de branding van je merk door te voeren. Met een goed kleurenpalet sluit de video helemaal aan bij je bedrijf. Daardoor is de video ook gelijk op zijn plaats op jouw website.

 1. Video bespaart jouw klant tijd

Animatievideo’s zijn klantvriendelijk. Een goede animatievideo bespaart je doelgroep immers tijd. Als je jouw product of dienst duidelijk in een video uitlegt, hoeft de bezoeker geen lange webpagina meer te lezen. Zo worden potentiële klanten geïnformeerd zonder dat ze er zelf moeite voor hoeven te doen. Je kunt complexe en abstracte principes op een eenvoudige manier uitbeelden. Dat is voor de klant veel leuker dan het lezen van een webpagina (zoals deze ;-)).

 1. Video presteert beter dan andere content

Video is leuk en laagdrempelig, maar het moet je natuurlijk ook iets opleveren. En dat doet het vaak ook. Uit onderzoek blijkt dat 70 procent van de bedrijven ervaart dat video beter presteert dan andere content. Een sterke animatievideo levert je doorgaans meer op dan een tekstadvertentie of een statische afbeelding.

 1. Video verbetert je vindbaarheid in Google

Video’s kunnen de positie van je website in Google positief beïnvloeden. Dat werkt als volgt: Een sterke video houdt bezoekers langer vast op je website. Dat verhoogt de zogenaamde Dwell Time of ‘Verblijfstijd’ – tijd die bezoekers op je website doorbrengen. Dit is een belangrijke graadmeter voor de waardering van jouw website. Google weegt dit dan ook mee in de ranking.

Daarnaast ben je met een video ook op andere kanalen vindbaar. Het beste voorbeeld hiervan is YouTube: een website met 1,5 miljard maandelijkse gebruikers en na Google de grootste zoekmachine ter wereld! Als jouw video hoog scoort in zoekresultaten op YouTube, zorgt dit voor meer exposure en een groter publiek voor jouw merk, dienst of product.

 1. Video heeft in potentie een gigabereik

Commerciële video’s gaan vaker viraal dan andere vormen van reclame. Je kunt het vooraf nooit helemaal voorspellen, maar je verhoogt je kansen aanzienlijk als je jouw verhaal verpakt in een aantrekkelijke, goed doordachte animatievideo.

Weet jij iets los te maken bij je doelgroep? Dan is de kans groot dat ze jouw video willen delen met vrienden. Zo kun je op een organische manier een waanzinnig grote doelgroep bereiken. Tegen zeer lage kosten!

Voorwaarde is wel dat je video goed in elkaar zit en aantrekkelijk is voor je publiek. Een puur zakelijke explainer video hoeft niet te rekenen op een hoog engagement. Te saai. Denk dus verder dan het simpelweg uitleggen van je product, maar vind een creatieve invalshoek.


Wil jij meer beweging in je online marketing? Wil jij de kracht ontdekken van animatievideo voor jouw bedrijf? Wij denken graag met je mee. Samen komen we tot een krachtig concept dat jouw (online) marketing een impuls gaat geven.

facebook messenger

Facebook Messenger – populair bij slimme ondernemers!

Facebook Messenger is na WhatsApp de populairste messaging-app in Nederland. Opvallende trend: steeds meer bedrijven gebruiken Facebook Messenger om klanten te bereiken. Ontdek waarom.

Google Friendly webdesign

De Ultieme SEO Gids 2018

Dit is dé ultieme gids als je de zoekresultaten van Google wilt domineren in 2018. Boordevol SEO-tips die NU werken en jou topresultaten kunnen opleveren in 2018. Wil jij aan de slag met SEO in 2018? Dan is dit hét SEO-overzicht.

zichtbaar met google posts

Google Posts – Slim je zichtbaarheid vergroten in de zoekresultaten

Google Posts is een nieuwe mogelijkheid om je bedrijf te laten opvallen in de zoekresultaten van Google. Ontdek hoe het werkt!

nieuwe website jodan boys

Nieuwe website De Jodan Boys is live

De nieuwe website van CVV De Jodan Boys is live. Vorige week lanceerden we het resultaat van een intensieve samenwerking van ruim een half jaar. Een omvangrijk project en een mooie uitdaging. 

De facelift was nodig. De oude website van de voetbalvereniging was gedateerd geraakt en nodig toe aan een make-over. Een belangrijke wens van de vereniging was om een heldere structuur neer te zetten. Eenvoudige navigatie die bezoekers gemakkelijk en snel naar de juiste pagina’s leidt. Wij hebben de website daarom van de grond af aan opnieuw opgebouwd en een duidelijke structuur gegeven.

 

nieuwe website jodan boys

 

Functioneel ontwerp

De Jodan Boys heeft een groot aantal leden. Deze leden hebben allemaal verschillende informatie nodig. Onze uitdaging: ervoor zorgen dat elke bezoeker relevante informatie op een eenvoudige manier kan vinden (Usability). Op de pagina ‘Jeugd’ verschijnt bijvoorbeeld uitsluitend nieuws over de jeugd. Ook zijn de relevante teampagina’s en commissies hier gemakkelijk te benaderen.

De website heeft een moderne look waarbij meer nadruk ligt op visuele elementen. Er is meer ruimte voor afbeeldingen. De hoeveelheid tekst per pagina wordt zo minimaal mogelijk gehouden. Het grafisch design van de website brengt alles samen en zorgt voor een sterk verbeterde User Experience.

 

nieuwe website jodan boys 02

Beheer

Bij een frisse start horen goede voornemens: de nieuwe website moet helder en overzichtelijk blijven.

Een uitdaging als je bedenkt dat veel mensen binnen de vereniging zich bezighouden met het beheer en onderhoud. We hebben de beheerrechten specifiek afgestemd op de gebruikers. Zo heeft elke gebruiker toegang tot onderdelen van de website die voor hem/haar relevant zijn.

Dit voorkomt bovendien dat men per ongeluk aanpassingen doet op pagina’s waartoe men niet bevoegd is. Op deze manier bewaak je het overzicht binnen een grote organisatie.

TECHERS: Goed gefilmd

Onze klant TECHERS houdt wel van een lolletje. Het is dan ook geen verrassing dat ze met een leuk en humoristisch idee voor een promovideo bij ons kwamen…

videomarketing

Videoshoot bij Mavention

Diensten of producten voor het voetlicht brengen? Video leent zich er uitstekend voor. We gingen aan de slag voor Mavention.

Snapchat

Snapchat voor bedrijven – hoe werkt het?

Snapchat groeit razendsnel in populariteit. Steeds meer Nederlanders – met name tussen de 18 en 35 jaar – maken intensief gebruik van het sociale medium. Voor bedrijven met een jeugdige doelgroep is Snapchat daarmee een interessant marketingkanaal.